مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات کالاهای متروکه میباشد؟

تعرفه تبلیغات در سایت

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

[caption id="attachment_3782" align="alignnone" width="871"]مهلت توقف کالاهایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات کالاهای متروکه میباشد؟ مهلت توقف کالاهایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات کالاهای متروکه میباشد؟[/caption]

گزینه ۱: کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور (قلمروگمرکی) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

۱ / ۱- دوازدهم

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد: 1. آماده نبودن جهات حمل ونقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر
صاحب کالا. ۲. تغییرات شدید نرخ برابری ارز با ریال که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا خودداری میکند.
افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) ٣. بروز اختلاف بين صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی کهمنجر به توقف كالا گردیده است.

۴. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.

۵. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع : گمرک رسیده است.

۶. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

۱ / ۲ - دوازدهم

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.
۱ / ۳- دوازدهم
در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

۱ / ۴- دوازدهم
در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

گزینه ۲: متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده اید مهلت یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا
دی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

۲ / ۱- دوازدهم

بطور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد : نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

گزینه ۳: توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

۳ / ۱- دوازدهم

بعد از صدور جواز پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.

۳ / ۲ - دوازدهم
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمری تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

نویسنده : ترخیص کارا بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 13:02
برچسب‌ها :